Välkommen till Västernorrlands Båtförbund

Västernorrlands Båtförbund är länken mellan länets medlemsklubbar och Svenska Båtunionen, SBU. Vi är också remissinstans till kommuner och myndigheter. Svenska Båtunionen, är högsta organ i landet för båtlivsfrågor gentemot Regering och Riksdag.

Vi båtägare har gemensamt båtlivet som en viktig del i tillvaron. Det finns mängder av intressanta saker att prata om när vi träffas. Oavsett om vi möts ute i någon gästhamn, på gatan eller via nätet, kan vi dela kunskap om sjön eller båten och berika oss av erfarenheterna!

Förbundet består av en styrelse som arbetar ideellt med frågor som rör båtlivet på många sätt. Vi är valda av medlemsklubbarna och brinner för att båtlivet ska bli så bra som möjligt.

Välkommen att titta in på de övriga sidorna!                                                 Medlemsnytta för förbundets föreningar

Medlemsnytta för förbundets föreningar Föreningarna som är medlemmar i Västernorrlands Båtförbund får tillgång dels till den service vi erbjuder genom Svenska Båtunionen och dels de förmåner vi kan erbjuda lokalt:  Gratis tillgång till Båtunionens webbaserade administrationssystem BAS-K för hantering av medlemsregister, sommar och vinterplatser, avgiftsavisering, reskontra, mail- och SMS-funktion och många andra klubbadministrativa uppgifter.  Båtunionens båtklubbsförsäkring. Läs mer här.  Möjlighet till förmånligt ”Båtklubbslån” genom Swedbank.Läs mer här.  Möjlighet att lätt få kontakt med andra klubbar/föreningar för att kunna utbyta erfarenheter om båtlivsfrågor.  Möjlighet att påverka politiska beslutsfattare och myndigheter på lokal och nationell nivå genom förbundet och Svenska Båtunionen  Möjlighet till kompetent juridiskt stöd från SBUs juridiska kommitté med advokater, väl insatta i båtlivsfrågor. Medlemsnytta för föreningsmedlemmar Som medlem i en förening som är ansluten till Västernorrlands Båtförbund har du bland annat följande förmåner:  Du får tidningen Båtliv som utkommer sex gånger per år.  Du har möjlighet att teckna en förmånlig båtförsäkring som administreras av Svenska Sjö AB.  Du är olycksfallsförsäkrad vid arbete i hamnen (gäller även medhjälpare) Läs mer här…  Du får ta del av de erbjudanden om rabatter på båttillbehör mm som förbundet förhandlar fram.  Din förening får fortlöpande information om aktuella båtlivsfrågor som kan skickas ut till dig.  Du får fortlöpande nyhetsbrev från tidningen Båtliv och Svenska Båtunionen med information om aktuella båtlivsfrågor