"Turista" med båt i Höga Kusten!

Västernorrlands kust är dramatisk jämfört med landets kust i övrigt. Höga Kusten har klassats av UNESKO som världsnaturarv på grund av den landhöjning som fortfarande sker i området efter inlandsisen. Varje år höjs land ur havet ca 8 millimeter, vilket påverkar strandremsan och inloppen till hamnar och ute i skärgården. Som exempel kan man se landhöjningen tydligt på Storön, en ö utanför Storfjärden som är en del av utloppet av Ångermanälven.

Vår kust har historiskt sett varit en stor träindustrimagnet, med väldigt många sågverk och träindustrier. Många lastfartyg trafikerade hamnarna. Sandslån i Ångermanälven är känt som världens största timmerskilje fram till 1982, där man ännu kan se kontrolltornet ute i vattnet utanför Båtklubben Flottarens område. Många fabriker finns idag längs kusten, från Husum ner till Sundsvall. 

Höga Kusten-bron över inloppet till Ångermanälven, invigdes 1997. Brons fria spann är 1 210 meter och den är 17,8 meter bred. Den segelfria höjden är 40 meter och hela brons längd är 1 867 meter. Att segla under denna fantastiska bro är en upplevelse!

Senaste tillskottet av broar i vårt område är Sundsvallsbron, nära centrala Sundsvall. I dessa trakter finns Åstön och Söråker, där kommuner tillsammans satsat på anläggningar för båtfolket.

Vi ser att många båtägare hittar nya rutter och upptäcker norrlandskusten med alla fantastiska hamnar som finns här. Vi befinner oss i mitten av landets östra kuststräcka och många angör våra gästbryggor och hittar sina smultronställen här, istället för de stora hamnarna längs Medelhavets kust. Höga Kusten-området har på senaste åren blivit populärt för de vandringsleder och tävlingar i Skulebergen som arrangerats. Friskusar från när och fjärran kommer för att uppleva den unika natur som finns i detta område.

I vårt område finns ett 40-tal båtklubbar som är medlem i VNBF, där många har gästhamnar av olika storlek och service. Många ligger nära havet och andra ligger inbäddad i natursköna vikar ett antal sjömil inåt landet.

En rekommendation är att införskaffa Sjökort nr 52. Där finns möjlighet att få en bild av lämpliga platser för förankring.

Här på VNBF:s hemsida finns våra medlemsklubbar med hemsidor att besöka och se den service som de olika hamnarna ger till turistande båtfolk. Hamnavgifterna varierar beroende på service, och flera har fullgod service för långväga gäster.

Vi hälsar Dig välkommen till Västernorrlands kustområde!

Högakustenbron

 

Bönhamn