Hänsynsregler för Västernorrlands Båtförbund

I Västernorrlands Båtförbund:

  • Tar vi hänsyn till djur och natur såväl på sjön som på landbacken
  • Rapporterar vi oljeutsläpp drivtimmer och andra risker för miljö och människa på sjön
  • Har vi våra husdjur under  uppsikt
  • Eldar vi med försiktighet
  • Håller vi rent efter oss
  • Undviker vi tomgångskörning i hamnar
  • Anpassar vi farten på våra flytetyg till vår omgivning
  • Tar hänsyn till andra människors önskemål om lugn och ro
  • Hjälper vi varandra i stort och smått
  • Hälsar vi på varandra på sjön