Styrelsen

Förbundsstyrelsen 2020

Ordförande
Bo Berglund


070-4554530

Vice ordförande
Fred Lindqvist


070-5780163

Sekreterare
Sven Dahlberg


070-6558260

Kassör
Christer Olofsson

0612-50077

073-1466205

Ledamot
Ove Vesterman

0612-22250

070-2817150

Carl-Göran Carlsson

060-40752

070-6100143

Jan Nyström


070-5347333

Nils Nilsson


0730424110

Roger Frisk

0660-53475

070-6993978

Carina Hoff                                                                                                   072 718 81 40                                    mamosy_65@hotmail.com        

Suppleant
Christina Alstergren                                                                                     070 220 22 31                                    


Funktionärer

Besiktning

Ungdom utbildning tävling

Carina Hoff

Kristina Strand072 718 81 40

070 643 84 71


Försäkring
Fred Lindqvist

Miljö

Roger Frisk

Bo Berglund

0663-61160

070-5780163


070-6993978

070-4554530

Valberedning
Lars Svedberg


070 532 98 59


Lena Nordlander


070 - 265 60 59

Revisorer

Åsa Preston

Per Rydberg