Styrelsen

Förbundsstyrelsen 2024

Ordförande
Bo Berglund


070-4554530

Vice ordförande
Fred Lindqvist

0663-61160

070-5780163

Sekreterare
Kassör
Christer Olofsson

0612-50077

070-2182960

Ledamot
Marianne Berglund

070-9733937

070-2817150


Carl-Göran Carlsson

060-40752

070-6100143

Jan Nyström


070-5347333

Michael Andersson


076-7800120

Carina Hoff                                                                                                         072-7188140                                       mamosy_65@hotmail.com        

Suppleant
Kjell Sandersjöö                                                                                                070-6024909                                        kjell.sandersjoo@gmail.com

Jan-Erik Sandström                                                                                                                               

Funktionärer

Utbildning
Carina Hoff072-7188140

Försäkring BAS
Fred Lindqvist

0663-61160

070-5780163

Miljö
Bo Berglund


070-4554530


Jan Nyström
Lars Gradin


070-6454987


IT
Magnus Nyberg


073-0970177

Valberedning
Lars Svedberg


070 532 98 59

Lena Nordlander


0702656059

Revisorer
Åsa Preston