Styrelsen

Förbundsstyrelsen 2017

Ordförande




Fred Lindqvist


070-5780163

Vice ordförande




Bo Berglund

0612-40009

070-4554530

Sekreterare




Kassör




Christer Olofsson

0612-50077

070-2182960

Ledamot




Ove Vesterman

0612-22250

070-2817150

Carl-Göran Carlsson

060-40752

070-6100143

Jan Nyström


070-5347333

Nils Nilsson


0730424110

Roger Frisk

0660-53475

070-6993978

Suppleant




Ernst Nordin                                         0660-81074                                          070-2152376                                   ernst.nordin@hotmail.com


Funktionärer

Besiktning








Försäkring




Fred Lindqvist

0663-61160

070-5780163

Valberedning








Mats Edström


070-6989141 

Inge Jonsson 


070-2656742