Styrelsen

Förbundsstyrelsen 2017

Ordförande
Fred Lindqvist


070-5780163

Vice ordförande
Ove Vesterman

0612-22250

070-2817150

Sekreterare
Vakant
Kassör
Christer Olofsson

0612-50077

070-2182960

Ledamot
Hans Olof Sundberg

060-568741

070-3767052

Carl-Göran Carlsson

060-40752

070-6100143

Jan Nyström


070-5347333

Bo Berglund

0612-40009

070-4554530

Roger Frisk

0660-53475

070-6993978

Suppleant
Ernst Nordin                                         0660-81074                                          070-2152376                                        ernst.nordin@hotmail.com


Funktionärer

Besiktning
Hans Olof Sundberg

060-568741

070-3767052

Försäkring
Fred Lindqvist

0663-61160

070-5780163

Valberedning
Håkan Nordin


070-5287775

Mats Edström


070-6989141 

Inge Jonsson 


070-2656742