Vecka 44 2018

Utbildning och användarstöd

Vi är mitt inne i den stora utbildningssäsongen. Grupputbildningar i BAS-K sker vid flera tillfällen och platser. Se vår kalender för att se var och när - och hur du anmäler dig. Just nu finns utbildningstillfällen i Stockholm, Karlstad och Göteborg, fördjupningsutbildning i Norrtälje är fullbokad.

Hittar du ingen utbildning som passar i vår kalender? Kontakta närmsta BAS-coach! Även du som skall komma igång eller skala upp användningen av BAS rekommenderar jag kontakt med närmsta BAS-coach. Vi har nu 18 coacher spridda över landet. BAS-coachen ordnar med utbildning och hjälper till med användarstödet lite mer ingående än vanlig support.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Berör inte bara BAS då det handlar om all behandling av personuppgifter, men BAS berörs mycket. Vi erbjuder utbildning för styrelsefunktionärer (verksamhetsansvariga) och registeradministratörer i klubbar och förbund. Se vår kalender för information om var och när utbildning finns.

Den utbildning i GDPR som Svenska Båtunionen håller innebär ett pass om tre timmar inklusive fikapaus. Vi går igenom vad GDPR är, vilka skyldigheter klubben har och vilka rättigheter registrerad (medlemmen) har. Vi går även igenom praktiska tips om hur klubben kan ta sig an GDPR-arbetet.

På hemsidan www.båtunionen.se publiceras information om SBUs arbete inom GDPR-området. Vi tar fram information, verktyg och mallar som klubben har nytta av i sitt arbete med GDPR.

Nästa release

Nästa release (r3 2018) kommer att släppas i god tid före årsskiftet. Den innebär en mindre “justeringsomgång” då de tidigare releaserna i år utökats jämfört med grundplanen.

Vi följer en relativt inarbetad process: Synpunkter och åsikter kommer in från användarna via supportforum. Vi samlar ihop dessa till utvecklingspunkter som beskrivs (skriftligt) och tidsätts av utvecklaren. BAS-kommittén går igenom punkterna och prioriterar dem. Därefter beställer BAS-kommittén utveckling enligt listan, från högsta prio ned så långt i listan att tilldelad budget för aktuell release fylls. Vi håller på att genomföra en förändring i denna process - ett produktråd kommer att tillsättas. Detta råd kommer att ta över sammanställningen av releasepaketen från BAS-kommittén. Rådet skall sättas samman av användare av BAS olika “moduler” - BAS-K, BAS-F, BAS-B och BAS-C.

Prishöjning SMS

Priset för att skicka SMS från BAS kommer att höjas vid årsskiftet. Kostnaden är inte helt klar ännu men räkna med ca tio öre höjning. Höjningen beror av att kostnaden har ökat för oss, men vi har inte höjt priset för användarna sedan möjligheten infördes. Vi kommer även att införa nya rutiner som innebär tätare fakturering av tilläggstjänster i BAS. Det har helt enkelt blivit så populärt att använda sådana tjänster att kostnaden blir för stor att finansiera årsvis, vi måste omsätta snabbare.

 

BAS support når du via menyn i BAS under “Hjälp” - “Support” eller på e-post bas-support@batunionen.com.

 

Christer Eriksson, ordförande BAS-kommittén

Patrik Lindqvist, Produktansvarig BAS
 

Juli 2018

Båtsäsong!

Nu ska vi äntligen leva båtliv ett tag. Verksamheten i BAS sjunker märkbart. BAS support når du dock hela tiden via menyn i BAS under “Hjälp” - “Support” eller på e-post bas-support@batunionen.com.

Svenska Båtunionens kansli går ned på “sparlåga” under juli och augusti. Bemanningen är låg och det kan vara svårt att nå oss på telefon t ex, vi stänger dock inte helt.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Har nu trä i kraft. Den är bredare än BAS då det handlar om all behandling av personuppgifter, men BAS berörs mycket. På hemsidan www.båtunionen.se och på projektsajten https://sites.google.com/batunionen.com/gdpr/startsida publiceras information om SBUs arbete inom GDPR-området. Vi tar fram information, verktyg och mallar som klubben har nytta av i sitt arbete med GDPR. Till hösten kommer vi även att erbjuda utbildning för styrelsefunktionärer (verksamhetsansvariga) och registeradministratörer i klubbar och förbund.

Båtklubben är personuppgiftsansvarig för de behandlingar man gör i sin verksamhet, t ex medlemsregister, utskick med post och e-post mm. Svenska Båtunionen är personuppgiftsbiträde när man behandlar personuppgifter för klubben, t ex för att distribuera tidningen Båtliv men även för lagring mm om klubben använder BAS-K. Båtklubben skall ha ett personuppgiftsbiträdesavtal (enormt jobbigt ord :-) med Svenska Båtunionen. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att se till att biträdesavtal finns. Det är dock praktisk om personuppgiftsbiträdesavtalet är likalydande när 900 klubbar skall ha detta med samma biträde.

Personuppgiftsbiträdesavtalet kommer att kompletteras med tjänsteavtal som kommer att vara lite olika beroende av hur man använder BAS. Användande organisation (båtklubb eller båtförbund) kommer att teckna avtal gällande de delar av BAS som används. Detta är nödvändigt som komplement till personuppgiftsbiträdesavtalet, men kommer också ge bättre kontroll över vad BAS-tjänsterna innehåller och vilka klubbar och förbund som använder BAS olika delar.

Vi har inte klart hur vi skall hantera alla avtal på ett rationellt sätt. Vi vet hur vi vill att det ska fungera, nu skall vi bara ordna så att det finns tekniskt stöd. Återkommer efter sommaren med mer information.

Utbildning och fortbildning för BAS-coacher

Den andra BAS-konferensen 2018 kommer att hållas i september som en dygnskonferens med övernattning. Vi vill helst arrangera tillsammans med miljöcoacherna (som föregående år) men vi har inte fått klart med passande datum. Vi återkommer med inbjudan när datum och plats är bestämt. Är du intresserad av att bli BAS-coach kan du läsa mer om vad det innebär här. En bildpresentation finns här.

Nästa release

Nästa release (r2 2018) kommer att släppas i ett par omgångar under sommaren. Den har “uppgraderats” från en mindre “justeringsomgång” till en ganska omfattande release. Detta innebär att release nr 3 i höst troligen blir ganska begränsad i omfång.

Vi följer en relativt inarbetad process: Synpunkter och åsikter kommer in från användarna via supportforum. Vi samlar ihop dessa till utvecklingspunkter som beskrivs (skriftligt) och tidsätts av utvecklaren. BAS-kommittén går igenom punkterna och prioriterar dem. Därefter beställer BAS-kommittén utveckling enligt listan, från högsta prio ned så långt i listan att tilldelad budget för aktuell release fylls.

Försök till bedrägeri

Under ganska lång tid har båtklubbsfunktionärer (och även andra) drabbats av bedrägeriförsök liknande nedanstående exempel:


 

Hej Urban,

Jag behöver hjälp att göra en inbetalning av 4770 EUR till en mottagare i Storbritannien idag. Låt mig veta om det kan göras nu och vilka bankuppgifter som du behöver för att bearbeta betalningen

Tack

/Annika


 

Ofta är “Urban” kassör i klubben och “Annika” ordförande. Även avsändaradressen är maskerad så att den ser ut att vara från den kända personen (“Annika”). Tittar man på den detaljerade informationen i meddelandet ser man dock att så inte är fallet.

Många som hört av sig är oroliga att uppgifterna läckt från BAS. Formuleringarna tyder på att man vet vilka funktioner personer har i klubben. Vi har dock undersökt noga och inte funnit några tecken på att BAS skulle ha haft intrång. Dessutom drabbar det inte bara båtklubbar, även andra föreningar och även företag drabbas. Det senare tyder på att man troligen “sugit upp” informationen på internet (publika sidor).

Christer Eriksson, ordförande BAS-kommittén

Patrik Lindqvist, Produktansvarig BAS

Avsändare av detta nyhetsbrev är:

Svenska Båtunionen - BAS
af Pontins väg 6
115 21 Stockholm
patrik@bas.batunionen.se